Ubezpieczenia podróżne

Wszystkie wycieczki objazdowe organizowane przez Biuro Podróży Turcja Tour są ubezpieczone przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. w ramach oferty grupowej: Ubezpieczenie Kontynenty Multitravel

SUMY UBEZPIECZENIA:

Ubezpieczenie Multitravel TURCJA/ ŚWIAT
KL (koszty leczenia) z assistance 100.000 EUR
Koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych 10.000 EUR
Koszty poszukiwań i ratownictwa 6.000 EUR
NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) 4.000 EUR
BP (bagaż podróżny) 400 EUR
Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego 200 EUR
Ubezpieczenie opóźnienia lotu 200 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym)- szkody osobowe 50.000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym)- szkody rzeczowe 5.000 EUR
OC (odpowiedzialność sportowa)- szkody osobowe 10.000 EUR
OC (odpowiedzialność sportowa)- szkody rzeczowe 1.000 EUR
Ubezpieczenie gotówki wypłacanej z bankomatu utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku 150 EUR
Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej 3.500 EUR
Ubezpieczenie Sprzętu Sportowego 500 EUR

Istnieje możliwość rozszerzenia Ubezpieczenia:

Pakiet Ubezpieczenie Kontynenty Multitravel SWR (sporty wysokiego ryzyka)

Pakiet Ubezpieczenia Kontynenty Multitravel SE (sporty ekstramalne)

Pakiet Ubezpieczenia Kontynenty Multitravel CP do 100% Sumy ubezpieczenia KL (choroby przewlekłe)

Koszty rezygnacji

W celu rozszerzenia Ubezpieczenia lub zapoznania się z pełną ofertą ubezpieczeniową prosimy o kontakt: +48 42 203 60 75

Zachęcamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Kontynenty Multitravel: https://www.turcjatour.pl/pl/pliki-do-pobrania.html

CENTRALA ALARMOWA AXA:

TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ: +48 (22) 575 90 80, FAX: +48 (22) 575 90 82,

SMS: +48 661 000 017